Posted by & filed under OASI Events.

OASI Foundation was founded in 1991 with the aim of promoting a healthy lifestyle away from substance abuse and also to therapeutically and professionally assist those persons and their families who have been affected from substance abuse and addiction.

We are living in a culture where substances have become more available, where to make use of recreational drugs (cannabis, cocaine and synthetic drugs) has become a way of being cool, trendy, relax and perform in life.

One the other hand, sports is scientifically proven to be a means of relaxation, helps performing better in life and assist in socializing – hence a means of preventing substance abuse while promoting addiction recovery.

This idea was brought forward by a beneficiary and is seen as a sign of support and encouragement for those who need to make that jump to improve their life by asking for help regarding their substance abuse.

Our Main aims:

  • Promote water sports as a means of staying away from substance abuse and addictive behaviour
  • To encourage people to seek help and if they need to do something to improve their life although they might find it difficult, they do it

Activity:

  • Walk from Xlendi to the area of Sanap Cliffs and back
  • Canoe activity
  • Jump in the sea

Apply now by clicking here!

 

Posted by & filed under News, Press Releases.

The OASI Foundation has been working in the field of addiction for 33 years. The following feedback on the proposed Drug Reform is provided following a thorough review of academic research, discussions with the Foundation's professional employees and feedback from our beneficiaries.
 
The OASI Foundation is not against those persons who use drugs but is never in favour of drug use, cognisant of the negative long-term effects of drug use on the physiology, the mental and social well-being of the persons, especially the frequent users.

To read the feedback please click here

Posted by & filed under Press Releases.

 

Stqarrija  maħruġa mill- Fondazzjoni Oasi, Caritas Malta u the Church Schools Association and the Secretariat for Catholic Education dwar il-firxa tal-HHC.

Biex taqra l-istqarrija għafas hawnhekk.

 

For the English version of the press release click here.

Posted by & filed under News.

 

Dan kien kliem is-Sur Noel Xerri waqt intervista ma' talk.mt fejn tkellem ftit dwar is-sena 2023 għall-Fondazzjoni OASI: xi sfidi u kif ukoll mumenti ta' sodisfazzjoni. Għalaq ukoll din l-intervitsa b' messaġġ ta' kuraġġ għall-dawk li għandhom bżonn xi forma t'għajnuna biex ma jiddejqux jagħmlu dik il-qabża f'ħajjithom

Tista' taqra l-artiklu kollu billi tagħfas hawnhekk.

Posted by & filed under OASI Events, Press Releases.

 

To encourage and support those who need to make that jump to improve their life by asking for help – that was the aim behind the second edition of Jump for Life organised by the OASI Foundation on the 30th of December at Xlendi Bay. This idea was brought forward by a person who made us of the OASI services to help him get over the addiction problem he had and hence the aim.

The event was divided into 3 activities: First a walk from Xlendi Bay to the limits of Sanap Cliffs and back, soon after canoeing took place. The climax of the event braving the cold sea. Well over 60 participants.

The participants’ immediate comments after the jump was of satisfaction, expressing a feeling of natural high and thrill. The event was filled with enthusiasm for the good cause.

The participants were served with hot beverages prepared by the Foundation’s volunteers, to warm up after the cold dip.

The OASI Foundation would like to thank the Ministry of Gozo for being our main sponsor for this event. A big thank you also goes to UniQ- Tiles & Ceramic Boutique, Gozo Segway Tours ,DQ Contractors Malta and Xlendi Water Sports. Last but not least the OASI Foundation would like to thank everyone that helped especially the volunteers.

We would like to take the opportunity to wish everyone a Happy New Year

Media coverage:

 

Posted by & filed under Press Releases.

Il-Fondazzjoni Oasi esprimiet it-tħassib tagħha għall-fatt li l-użu tad-droga fil-pubbliku “qed jiġi normalizzat” u li f’Malta kiber “b’mod esaġerat” l-ammont ta’ persuni li jpejpu l-kannabis fil-pubbliku.

Dan intqal mill-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Noel Xerri waqt seduta tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex.

Għall-iktar informazzjoni dwar id-diskors tista' taqra hawnhekk.

Press Coverage:

Posted by & filed under Articles, OASI Events, Press Releases.

Nhar il-Ġimgħa 7 ta' Lulju, l-Fondazzjoni OASI tellgħet konferenza bl-isem ,'It-Tfal u l-Addiction' taħt il-Patroċinju ta' E.T. It-Tabib George Vella President ta' Malta.

Il-Kap Eżekuttiv, Is-Sur Noel Xerri għadda l-messaġġ tiegħu f'din l-okkazzjoni. Biex wieħed jaqra id-diskors jista' jagħfas hawnhekk.

Posted by & filed under OASI Events, Press Releases.

 

Press Release - Jum l-OASI 2023

Fid-diskors għall-okkażjoni ta’ Jum l-OASI, il-Kap Eżekuttiv, is-Sur Noel Xerri, għamel referenza għall-ħidma li wetqet tal-Fondazzjoni OASI fl-2022. Huwa rrimarka li l-OASI kellha ‘l fuq minn 300 talbiet mingħand persuni li għandhom diffikultajiet ta’ addiction u ‘l fuq minn 200 persuna rċevew terapija residenzjali jew fil-komunità’. Huwa semma li 44% ġew inizjalment minħabba diffikultajiet relatati mal-kokaina u 41% minħabba problemi relatati max-xorb. Tenna’ wkoll li huwa nkwetati li kien hemm nuqqas fl-ammont ta’ nies li avviċinaw l-OASI minħabba l-problema tal-kannabis, kkomparat mas-snin ta’ qabel. Fil-fatt, matul l-2022, 6% ta’ dawk li talbu l-għajnuna kellhom problema ta’ kannabis, waqt li kien hemm 10% fl-2021 u 12% fl-2020. Il-Sur Xerri saħaq fuq l-importanza tal-motto li l-OASI dejjem ħaddnet “Il-ħajja sabiħa mingħajr droga”, u kemm dan għadu attwali. Hu semma’ it-tbatija li jgħaddu minnha il-membri tal-familja minħabba l-problema tal-addiction, fejn ta’ eżempji konkreti ta’ dan.

Onor. Dr Alex Borg reġa’ saħħaħ l-argument li għamel is-sena l-oħra għal din l-okkażjoni- l-importanza li neliminaw l-kelma ‘rikreattiv’u nsemmu biss l-użu tad-droga, għaliex biż-żmien, l-użu tad-droga jġib diversi diffikultajiet. Suġġett ieħor li ffoka fuqu l-Onor. Dr Borg kienet l-importanza tas-settur tal-prevenzjoni. Huwa għamel referenza għan-nies fis-soċjetà tagħna li ma jagħmlux użu mid-drogi u semma kif dawn il-persuni jiġu affettwati minn ċerti ideat li jġiegħluhom jiddubitaw għandhomx ikomplu bid-deċiżjoni tagħhom li joqogħdu ‘l bogħod mid-drogi, jew humiex jitilfu mill-esperjenzi li għaddejjin minnhom l-ħbieb tagħhom li jagħmlu użu mid-drogi. Huwa tkellem fuq l-importanza tal-evalwazzjoni tal-qasam tal-prevenzjoni u ssuġġerixxa li inħarsu lejn l-livelli ta’ suċċess ta’ dawn l-istrateġiji u nevalwaw hemmx affarijiet li jistgħu jinbidlu biex ikunu aktar ta’ suċċess. Huwa għalaq billi jfakkar il-ħidma mportanti u essenzjali tal-fondazzjoni OASI u ħeġġiġha sabiex tkompli fil-miġja tagħha.

‘Kemm hu sew li aħna hawn.’ Dan kien il-kliem li bih fetaħ id-diskors tiegħu c-Chairman tal-Board tad-diretturi tal-fondazzjoni, s-Sur Joe Borg. Huwa spjega minn fejn oriġina l-isem tal-Fondazzjoni OASI. L-oasi hija għall-post fejn wieħed isib l-ilma wara li jkun ilu jissielet fid-deżert u kif bl-istess mod, l-OASI tgħin lill-persuna jgħaddi mid-dlam għad-dawl. Is-Sur Borg saħaq fuq l-importanza li wieħed qatt m’għandu jaqta’ qalbu, anzi għandu ikompli jiġġieled, għax l-kuntentizza tinsab biss fir-rebħa tal-bidla. Is-Sur Borg tkellem ukoll dwar l-għan li bih twaqqfet il-Fondazzjoni 32 sena ilu- li ż-żgħażagħ jingħataw opportunità li jesperjenzaw bidla. Saħaq ukoll li għalkemm s-soċjetà’ tagħna qed tinbidel b’mod mgħaġġel, il-ġlieda tal-OASI tibqa’ l-istess, u r-rebħa ta’ kull wieħed tibqa’ l-istess. Huwa semma’ wkoll l-importanza tal-volontarjat u kemm il-ħidma li wettqu kienet impekabbli għal din l-Fondazzjoni. Huwa saħaq li din l-esperjenza hi każ ċar li juri kemm meta tagħti bla kundizzjoni, tirċievi lura verament ferm u ferm iktar.

Il-bord tad-diretturi tal-OASI flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni rrikonoxxew l-ħidma ta’ Dun Manuel Cordina u l-diretturi l-oħra li flimkien waqfu din l-organizzazzjoni. Huma ukoll irringrazzjaw lil dawk kollha li huma t’għajnuna f’din l-mixja bħal Knisja t’Għawdex li kienet ta’ sapport mill-bidu, lill-Ministeru tal-Politika Soċjali u l-Ministeru għal Għawdex tal- għajnuna tagħhom.

Il-poeta Dr Alfred Grech qara poeżija li pprepara għal din l-okkażjoni. Rappreżentanti mill-Caritas Malta u s-Sedqa kienu preżenti ukoll għal din iċ-ċerimonja. Għaċ-ċerimonja attenda ukoll is-Sur Anton Tabone li kien strumentali ħafna fit-twaqqif ta’ din l-organizzazzjoni.

F’dan il-jum speċjali ta’ Jum L-OASI,  żewġ voluntiera li ilhom jaħdmu kontinwament għal ‘l fuq minn 20 sena ġew rikonoxxuti bi-premju ta’ ’Ġieħ l-OASI’ għall-għajnuna tagħhom. Nhar it-Tnejn 26 ta’ Ġunju l-Fondazzjoni OASi tikkommemora it-32 sena mit-twaqqif tagħha.

 

Press Coverage:

Diskors ta' Jum l-OASI: