Posted by & filed under OASI Events, OASI Services, Press Releases.

 

Nhar l-Erbgħa 26 ta' Ġunju l-Fondazzjoni OASI iċċelebrat it-33 sena mit-twaqqif tagħha. Waqt iċ-ċelebrazzjoni ta' din il-ġurnata d-Diretturi tal-Fondazzjoni, kif ukoll il-Kap Eżekuttiv għaddew il-messaġġ tagħhom.. Barra minn hekk Dr Alfred Grech għoġbu jaqsam magħna żewġ poeżiji li kiteb hu stess għall-okkazzjoni.

Fl-aħħar ġew mogħtija ukoll xi rikonoxximenti lil nies li kienu ta' sapport u għajnuna b'modi differrenti lejn l-Fondazzjoni OASI.

Il-Fondazzjoni OASI tixtieq tieħu l-opportunita' biex tirringrazzja lil dawk kollha preżenti u lil dawk kollha li kienu ta' sapport matul is-snin.
Biex wieħed ikun jista' jaqra il-messaġġi tal-okkazzjoni jista jaghmel hekk billi jagħfas hawn taħt:
Press Release tal-avveniment
Diskors tal-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni,Is-Sur Noel Xerri
Diskors miċ-Chairperson tal-Fondazzjoni ,Is-Sur Joe Borg
Poeziji- Dr Alfred Grech 

 

Media Coverage:
Net News