Konferenza Nazzjonali 2024: Il-Familja u l-Addiction

Posted by & filed under OASI Events.

Nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Lulju ,il-Fondazzjoni OASI organizzat Konferenza Nazzjonali taħt il-Patroċinju Distint tal-Eċċellenza Tagħha ,Myriam Spiteri Debono, President ta’ Malta fejn ġie diskuss is-suġġett tal-Familja u l-Addiction. Nirringrazzjaw lil dawk kollha preżenti u lill-kelliema tal-ħin u id-diskors u diskussjonijiet ferm interessanti li inħolqu. Press Release Kliem tal-Kap Eżekuttiv, Is-Sur Noel Xerri Press Coverage: NewsBook 

Jum l-OASI 2024

Posted by & filed under OASI Events, OASI Services, Press Releases.

  Nhar l-Erbgħa 26 ta’ Ġunju l-Fondazzjoni OASI iċċelebrat it-33 sena mit-twaqqif tagħha. Waqt iċ-ċelebrazzjoni ta’ din il-ġurnata d-Diretturi tal-Fondazzjoni, kif ukoll il-Kap Eżekuttiv għaddew il-messaġġ tagħhom.. Barra minn hekk Dr Alfred Grech għoġbu jaqsam magħna żewġ poeżiji li kiteb hu stess għall-okkazzjoni. Fl-aħħar ġew mogħtija ukoll xi rikonoxximenti lil nies li kienu ta’ sapport… Read more »

Żjara mill-E.T. President ta’ Malta fil-Fondazzjoni OASI

Posted by & filed under OASI Events, OASI Services.

Nhar il-Ħadd 19 ta’ Mejju l-Eċċellenza tagħha Myriam Spiteri Debono, President ta’ Malta żaret il-Fondazzjoni OASI. Waqt din iż-żjara l-E.T. iltaqgħet mar-residenti tal-Fondazzjoni. Preżenti għal din iż-żjara kien hawn ukoll il-membri tal-Bord tad-Diretturi tal-Fondazzjoni, il-Kap Eżekuttiv u membri tal-istaff fejn flimkien kellhom diskussjoni mal-Eċċellenza Tagħha. Nixtiequ nieħdu din l-opportunita’ biex nirringrazzjaw lill-Eċċelenza Tagħha tal- ħin… Read more »

OASI’s Feedback on the proposed Drug Reform

Posted by & filed under News, Press Releases.

The OASI Foundation has been working in the field of addiction for 33 years. The following feedback on the proposed Drug Reform is provided following a thorough review of academic research, discussions with the Foundation’s professional employees and feedback from our beneficiaries.   The OASI Foundation is not against those persons who use drugs but… Read more »

“Sodisfazzjon meta tara tfal jirritornaw lura ma’ ommhom li kellha vizzju tad-droga”

Posted by & filed under News.

  Dan kien kliem is-Sur Noel Xerri waqt intervista ma’ talk.mt fejn tkellem ftit dwar is-sena 2023 għall-Fondazzjoni OASI: xi sfidi u kif ukoll mumenti ta’ sodisfazzjoni. Għalaq ukoll din l-intervitsa b’ messaġġ ta’ kuraġġ għall-dawk li għandhom bżonn xi forma t’għajnuna biex ma jiddejqux jagħmlu dik il-qabża f’ħajjithom Tista’ taqra l-artiklu kollu billi tagħfas… Read more »

Jump For Life (2nd ed.)

Posted by & filed under OASI Events, Press Releases.

  To encourage and support those who need to make that jump to improve their life by asking for help – that was the aim behind the second edition of Jump for Life organised by the OASI Foundation on the 30th of December at Xlendi Bay. This idea was brought forward by a person who… Read more »

Diskors mill-Kap Eżekuttiv is-Sur Noel Xerri fil-konferenza ,’It-Tfal u l-Addiction’

Posted by & filed under Articles, OASI Events, Press Releases.

Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Lulju, l-Fondazzjoni OASI tellgħet konferenza bl-isem ,’It-Tfal u l-Addiction’ taħt il-Patroċinju ta’ E.T. It-Tabib George Vella President ta’ Malta. Il-Kap Eżekuttiv, Is-Sur Noel Xerri għadda l-messaġġ tiegħu f’din l-okkazzjoni. Biex wieħed jaqra id-diskors jista’ jagħfas hawnhekk.